Diretores

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE: Sadao Nakai

 

1º VICE PRESIDENTE: Carlos Massayuki Chinen

 

2º VICE PRESIDENTE: Marise Harue Hirose Hashimoto

 

3º VICE PRESIDENTE: Carlos Alberto Piqui de Sousa

 

DIRETORA  SECRETÁRIA: Eiko Hassegawa      

 

VICE DIRETOR SECRETARIO: Claudio Lopes Perine

 

DIRETOR TESOUREIRO: Flavio Yukio Hashimoto

 

VICE DIRETOR TESOUREIRO: Sergio Mitsuo Tamashiro                        

CONSELHO DELIBERATIVO

PRESIDENTE: Alcides Tadaki Sekitani

 

VICE PRESIDENTE: João Carlos Goya

 

SECRETÁRIO GERAL: Osvaldo Teruya

 

MEMBRO EFETIVO: Iwao Hashizume

 

MEMBRO EFETIVO: Marcelo Kohatsu

 

1º SUPLENTE: Shitiro Tanji   

       

2º SUPLENTE: Carlos Alberto Ono

 

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE: Sergio Norifumi Doi

 

MEMBRO EFETIVO: Kazuei Hashimoto

 

MEMBRO EFETIVO: Jorge Ajifu

 

SUPLENTE: Mauro Masataka Movikawa